Den Haag koopt stuk van de zon

Den Haag heeft als eerste stad ter wereld een stukje zon gekocht! De vraag naar zonne-energie groeit jaarlijks enorm. Met deze unieke aankoop wil de Haagse Energiecoöperatie Haagse Stroom garanderen dat zij ook in de toekomst schone energie kan leveren aan haar inwoners. 

Annemarie Costeris van de organisatie Haagse Stroom, initiatiefnemer van deze bijzondere aankoop, licht toe: “Het aanschaffen van grond op de maan of op planeten is niets nieuws onder de zon en is al tientallen jaren mogelijk. Maar als het gaat om de zon dan hebben we voor zover wij weten een primeur te pakken. Inwoners van Den Haag kunnen nu via www.mijnstukjezon.nl gratis een stukje zon krijgen.” Het is nog onduidelijk hoe het gedeelte van de zon dat nu in Haagse handen is zal worden afgebakend, zodat voor andere partijen duidelijk is welk gedeelte niet meer beschikbaar is. Costeris: “Op de maan werd ruim vijftig jaar geleden een vlag geplant. Of dat ook op de zon gaat lukken wordt nog onderzocht. Daar komt bij dat we niet de hele zon willen claimen, maar een specifiek deel. We testen daarom nu de mogelijkheden voor hittebestendig afzetlint’’.

Haagse Stroom heeft zich tot doel gesteld om binnen afzienbare tijd 10% van de energiebehoefte van Den Haag te leveren middels zonne-energie. Dit komt neer op zo’n 5 miljoen Watt piek en 4,6 miljoen kWh, of omgerekend het stroomverbruik van ruim 1.600 huishoudens. Costeris: “Om dat voor elkaar te krijgen moeten we zo’n 17.000 zonnepanelen op Haagse daken plaatsen. We zijn hiervoor overigens nog op zoek zijn naar Haagse daken, dus bedrijven, instellingen of organisaties die een dak beschikbaar hebben kunnen zich bij ons melden. Over de beschikbaarheid van de zon hoeven we nu in ieder geval niet meer in te zitten. Voor die 4,6 miljoen kWh is slechts één vierkante micromillimeter zon nodig. Het is niet voor te stellen hoe veel energie zo’n minuscuul stukje zon al opbrengt. Voorlopig lopen wij met onze aankoop dus geen andere geïnteresseerden voor de voeten, zo lijkt me. “

Al is nu wel zaak dat voor andere steden of landen duidelijk is dat ze geen gebruik meer mogen maken van de energie die wordt opgewekt door het stukje zon dat in Haagse handen is. “Voor niets gaat de zon op!”, aldus Costeris.

Als je meer info wilt, vragen hebt, of als je in Den Haag woont en een stukje van de zon wilt ontvangen, ga dan naar www.mijnstukjezon.nl